เกี่ยวกับผู้เขียน

ชื่อ: นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณเวช

วันเกิด: 25 พฤศจิกายน 2535

อายุ: 31 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ

ระดับการศึกษา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน:พิมพ์ชนกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์สูงและมีประสบการณ์มากกว่าห้าปี ฉันมีความรู้มากมายเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตลอดจนการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ความเชี่ยวชาญของฉันในด้านเหล่านี้ทำให้ฉันสามารถพัฒนาโครงการสำหรับลูกค้าต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลงาน: มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์ โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์กร และมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และติดตามความเคลื่อนไหวในวงการไอที ช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: ตําแหน่งงานบรรณาธิการเว็บ elkoweb.com

ที่อยู่ : เลขที่ 397/5 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล[email protected]

Social :